نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش همه

چوب بالسا 5 میل

ناموجود

ویژگی های کالا :

دارای 3 وجه در مقیاس‌های متفاوت

ابعاد :  5 × 1000 × 1000

چوب بالسا 2.5 میل

ناموجود

ویژگی های کالا :

دارای 3 وجه در مقیاس‌های متفاوت

ابعاد :  2.5 × 1000 × 1000

چوب بالسا 1 میل

ناموجود

ویژگی های کالا :

دارای 3 وجه در مقیاس‌های متفاوت

ابعاد :  1 × 1000 × 1000

چوب بالسا 2 میل

ناموجود

ویژگی های کالا :

دارای 3 وجه در مقیاس‌های متفاوت

ابعاد :  2 × 1000 × 1000