نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش همه

بوم نقاشی ممتاز بومیران سایز 70 × 100 سانتی‌ متر

318,000 تومان

ویژگی های محصول :

رنگ :  سفید

 سایز بوم :  70 × 100 سانتی‌متر

سایر توضیحات :

پارچه آرتیست ممتاز بومیران با بافت ظریف

زیر دست بسیار لطیف

بهترین انتخاب برای تکنیک ساخت و ساز و رئال

تولید شده با پارچه صد درصد پنبه

 

بوم نقاشی ممتاز بومیران سایز 80 × 60 سانتی‌ متر

219,000 تومان

ویژگی های محصول :

رنگ :  سفید

 سایز بوم :  80 × 60 سانتی‌متر

سایر توضیحات :

پارچه آرتیست ممتاز بومیران با بافت ظریف

زیر دست بسیار لطیف

بهترین انتخاب برای تکنیک ساخت و ساز و رئال

تولید شده با پارچه صد درصد پنبه

 

بوم نقاشی ممتاز بومیران سایز 70 × 50 سانتی‌ متر

150,000 تومان

ویژگی های محصول :

رنگ :  سفید

 سایز بوم :  70 × 50 سانتی‌متر

سایر توضیحات :

پارچه آرتیست ممتاز بومیران با بافت ظریف

زیر دست بسیار لطیف

بهترین انتخاب برای تکنیک ساخت و ساز و رئال

تولید شده با پارچه صد درصد پنبه

 

بوم نقاشی ممتاز بومیران سایز 60 × 40 سانتی‌ متر

130,000 تومان

ویژگی های محصول :

رنگ :  سفید

 سایز بوم :  60 × 40 سانتی‌متر

سایر توضیحات :

پارچه آرتیست ممتاز بومیران با بافت ظریف

زیر دست بسیار لطیف

بهترین انتخاب برای تکنیک ساخت و ساز و رئال

تولید شده با پارچه صد درصد پنبه

 

بوم نقاشی ممتاز بومیران سایز 50 × 40 سانتی‌ متر

118,000 تومان

ویژگی های محصول :

رنگ :  سفید

 سایز بوم :  50 × 40 سانتی‌متر

سایر توضیحات :

پارچه آرتیست ممتاز بومیران با بافت ظریف

زیر دست بسیار لطیف

بهترین انتخاب برای تکنیک ساخت و ساز و رئال

تولید شده با پارچه صد درصد پنبه

 

بوم نقاشی ممتاز بومیران سایز 40 × 30 سانتی‌ متر

74,000 تومان

ویژگی های محصول :

رنگ :  سفید

 سایز بوم : 30x40 سانتی‌متر

سایر توضیحات :

پارچه آرتیست ممتاز بومیران با بافت ظریف

زیر دست بسیار لطیف

بهترین انتخاب برای تکنیک ساخت و ساز و رئال

تولید شده با پارچه صد درصد پنبه

 

بوم نقاشی بومیران سایز 80 × 60 سانتی‌ متر

166,500 تومان

ویژگی های محصول

 • رنگ :  سفید

 • ابعاد : 80x60x4 سانتی‌متر

 • سایر توضیحات :بوم نرمال قابی

بوم نقاشی بومیران سایز 60 × 40 سانتی‌ متر

105,000 تومان

ویژگی های محصول

 • رنگ :  سفید

 • سایز بوم : 60 × 40 سانتی‌متر

 • سایر توضیحات :بوم نرمال قابی

بوم نقاشی بومیران سایز 40 × 30 سانتی‌ متر

57,500 تومان

ویژگی های محصول

 • رنگ :  سفید

 •  سایز بوم : 30x40 سانتی‌متر

 • سایر توضیحات :بوم نرمال قابی

بوم نقاشی بومیران سایز 50 × 40 سانتی‌ متر

91,500 تومان

ویژگی های محصول

 • رنگ :  سفید

 • سایز بوم : 50 × 40 سانتی‌متر

 • سایر توضیحات :بوم نرمال قابی

بوم نقاشی بومیران سایز 70 × 50 سانتی‌ متر

116,500 تومان

ویژگی های محصول

 • رنگ :  سفید

 • سایز بوم : 70× 50 سانتی‌متر

 • سایر توضیحات :بوم نرمال قابی

بوم نقاشی بومیران سایز 100 ×70 سانتی‌ متر

244,000 تومان

ویژگی های محصول

 • رنگ :  سفید

 • سایز بوم : 70 × 100 سانتی‌متر

 • سایر توضیحات :بوم نرمال قابی