نمایش یک نتیجه

نمایش همه

تخته رسم ثابت با گونیا سایز A3

439,000 تومان

ویژگی های محصول:

مقیاس با علائم مخصوص جهت مرکز وگوشه های کاغذ نقاله به همراه مقیاس زاویه،ریل راهنمای حرکت ، جهت حرکت یکنواخت خط کشدارای خط کش ( L ) مـانند ، جهت حداکثر استفـاده از قسمت فوقانی خط کش،مکانیزم قفل به صورت دکمه فشاری جهت حرکت دادن و ثابت نگه داشتن خط کش گیـره مغنـاطیسی کاغذ با شیـار مشاهـده،قابلیت استفاده از هد و گونیای نقشه کشی،دارای پایه زاویه دهنده