نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش همه

رنگ کهنه کاری قهوه ای 125 میل کد 1502

ناموجود

ویژگی های محصول

 • حجم: 125 میلی‌لیتر

 • نوع بسته‌بندی: بطری پلاستیکی

 • رنگ کهنه کننده ( مکمل پودرهای کهنه کاری )

 • جهت آنتیک وقدیمی شدن سطح اشیا

 • مناسب برای تمام سطوح

 • کیفیت وغلظت و پوشش دهی مناسب

 • قبل از مصرف بطری را تکان دهید.

رنگ کهنه کاری رد اکسید سوداکو 125 میل کد 1596

ناموجود

ویژگی های محصول

 • حجم: 125 میلی‌لیتر

 • نوع بسته‌بندی: بطری پلاستیکی

 • رنگ کهنه کننده ( مکمل پودرهای کهنه کاری )

 • جهت آنتیک وقدیمی شدن سطح اشیا

 • مناسب برای تمام سطوح

 • کیفیت وغلظت و پوشش دهی مناسب

 • قبل از مصرف بطری را تکان دهید.

رنگ کهنه کاری طوسی سوداکو 125 میل کد 1595

ناموجود

ویژگی های محصول

 • حجم: 125 میلی‌لیتر

 • نوع بسته‌بندی: بطری پلاستیکی

 • رنگ کهنه کننده ( مکمل پودرهای کهنه کاری )

 • جهت آنتیک وقدیمی شدن سطح اشیا

 • مناسب برای تمام سطوح

 • کیفیت وغلظت و پوشش دهی مناسب

 • قبل از مصرف بطری را تکان دهید.

رنگ کهنه کاری سبز سیر سوداکو 125 میل کد 1443

ناموجود

ویژگی های محصول

 • حجم: 125 میلی‌لیتر

 • نوع بسته‌بندی: بطری پلاستیکی

 • رنگ کهنه کننده ( مکمل پودرهای کهنه کاری )

 • جهت آنتیک وقدیمی شدن سطح اشیا

 • مناسب برای تمام سطوح

 • کیفیت وغلظت و پوشش دهی مناسب

 • قبل از مصرف بطری را تکان دهید.

رنگ کهنه کاری کالباسی سوداکو 125 میل کد 1520

ناموجود

ویژگی های محصول

 • حجم: 125 میلی‌لیتر

 • نوع بسته‌بندی: بطری پلاستیکی

 • رنگ کهنه کننده ( مکمل پودرهای کهنه کاری )

 • جهت آنتیک وقدیمی شدن سطح اشیا

 • مناسب برای تمام سطوح

 • کیفیت وغلظت و پوشش دهی مناسب

 • قبل از مصرف بطری را تکان دهید.

رنگ کهنه کاری اکر سوداکو 125 میل کد 1544

ناموجود

ویژگی های محصول

 • حجم: 125 میلی‌لیتر

 • نوع بسته‌بندی: بطری پلاستیکی

 • رنگ کهنه کننده ( مکمل پودرهای کهنه کاری )

 • جهت آنتیک وقدیمی شدن سطح اشیا

 • مناسب برای تمام سطوح

 • کیفیت وغلظت و پوشش دهی مناسب

 • قبل از مصرف بطری را تکان دهید.