نمایش 1–30 از 49 نتیجه

نمایش همه

قلم مو گرد مو بلند شاخه زنی پارس آرتیست کد 1020 سایز 0

ناموجود

قلم مو سر گرد مو بلند (شاخه زنی) پارس آرتیست مناسب برای استفاده ازآبرنگ/رنگ های اکریلیک /رنگ روغن و …می باشد.

این قلم موها نیز دارای مو نرم می باشند که جنس موی آنها مصنوعی می باشد.

این قلم مو ها دارای دسته کوتاه و از جنس چوب هستند.

در این قلم مو ها در محل اتصال مو و بدنه نیز از چسب بسیار قوی استفاده شده است که مانع ریزش موی قلمو می شود.

قلم مو محو کن پارس آرتیست کد 700 سایز 1

ناموجود
 • قلمو محوکن پارس آرتیست کد 700

 • معمولا برای محو سازی نقاطی از نقاشی استفاده می شود که لازم است با سایر نقاط تفاوت نامحسوسی داشته باشد .

 • سایر مشخصات

 • نوع قلم مو :گرد ،نوع مو: نرم ،جنس مو: مصنوعی ، اندازه دسته: کوتاه ، جنس دسته: چوب ،شماره قلم مو: 1

قلم مو زمینه مو نرم پارس آرتیست کد 2010 سایز 6

ناموجود

این قلم مو ها از موی مصنوعی نرم و یک دسته چوبی کوتاه نیز ساخته شده است که دسته ی چوبی آن از عرق کردن دست ها نیز جلوگیری می کند.در محل اتصال مو به دسته از یک چسب بسیار قوی استفاده شده که از ریزش موی قلم مو نیز جلوگیری می کند.همانطور که از اسم این قلم مو ها پیداست از آن برای استفاده در رنگ کردن زمینه استفاده می شود.این قلم مو ها نیز مناسب برای آبرنگ،اکرلیک،گواش و رنگ روغن نیز می باشند.این قلم مو های زمینه شامل ۵ سایز نیز می باشند که متناسب با نوع کار می توا ن از سایز مورد نیاز استفاده کرد.به عنوان مثال در نقاشی های با رنگ روغن روی بوم های بزرگ برای رنگ گردن زمینه وصرف جویی در وقت نیز از بزرگ ترین شماره این قلم مو(سایز ۶) نیز می توان استفاده کرد.

قلم مو زمینه مو نرم پارس آرتیست کد 2010 سایز 3

74,500 تومان

این قلم مو ها از موی مصنوعی نرم و یک دسته چوبی کوتاه نیز ساخته شده است که دسته ی چوبی آن از عرق کردن دست ها نیز جلوگیری می کند.در محل اتصال مو به دسته از یک چسب بسیار قوی استفاده شده که از ریزش موی قلم مو نیز جلوگیری می کند.همانطور که از اسم این قلم مو ها پیداست از آن برای استفاده در رنگ کردن زمینه استفاده می شود.این قلم مو ها نیز مناسب برای آبرنگ،اکرلیک،گواش و رنگ روغن نیز می باشند.این قلم مو های زمینه شامل ۵ سایز نیز می باشند که متناسب با نوع کار می توا ن از سایز مورد نیاز استفاده کرد.به عنوان مثال در نقاشی های با رنگ روغن روی بوم های بزرگ برای رنگ گردن زمینه وصرف جویی در وقت نیز از بزرگ ترین شماره این قلم مو(سایز ۶) نیز می توان استفاده کرد.

قلمو زبان گربه ای پارس آرتیست کد 3010 سایز 24

ناموجود
 • نوع قلم مو: تخت

 • قابل استفاده برای: اکریلیک و گواش، رنگ روغن

 • نوع مو: نرم

 • جنس مو: مصنوعی

 • اندازه دسته: بلند

 • جنس دسته: چوب

قلمو زبان گربه ای پارس آرتیست کد 3010 سایز 18

ناموجود
 • نوع قلم مو: تخت

 • قابل استفاده برای: اکریلیک و گواش، رنگ روغن

 • نوع مو: نرم

 • جنس مو: مصنوعی

 • اندازه دسته: بلند

 • جنس دسته: چوب

قلمو زبان گربه ای پارس آرتیست کد 3010 سایز 4

ناموجود
 • نوع قلم مو: تخت

 • قابل استفاده برای: اکریلیک و گواش، رنگ روغن

 • نوع مو: نرم

 • جنس مو: مصنوعی

 • اندازه دسته: بلند

 • جنس دسته: چوب

قلم مو تخت خرم سری 777B شماره 16

46,500 تومان
 
 • نوع قلم مو: تخت

 • قابل استفاده برای: اکریلیک و گواش، رنگ روغن

 • نوع مو: نرم

 • جنس مو: مصنوعی

 • اندازه دسته: بلند

 • جنس دسته: پلاستیک

 

قلم مو تخت خرم سری 777B شماره 12

41,000 تومان
 
 • نوع قلم مو: تخت

 • قابل استفاده برای: اکریلیک و گواش، رنگ روغن

 • نوع مو: نرم

 • جنس مو: مصنوعی

 • اندازه دسته: بلند

 • جنس دسته: پلاستیک

 

قلم مو محو کن پارس آرتیست کد 700 سایز 2

ناموجود
 • قلمو محوکن پارس آرتیست کد 700

 • معمولا برای محو سازی نقاطی از نقاشی استفاده می شود که لازم است با سایر نقاط تفاوت نامحسوسی داشته باشد .

 • سایر مشخصات

 • نوع قلم مو :گرد ،نوع مو: نرم ،جنس مو: مصنوعی ، اندازه دسته: کوتاه ، جنس دسته: چوب ،شماره قلم مو: 2

قلم مو زمینه مو نرم پارس آرتیست کد 2010 سایز 5

116,500 تومان

این قلم مو ها از موی مصنوعی نرم و یک دسته چوبی کوتاه نیز ساخته شده است که دسته ی چوبی آن از عرق کردن دست ها نیز جلوگیری می کند.در محل اتصال مو به دسته از یک چسب بسیار قوی استفاده شده که از ریزش موی قلم مو نیز جلوگیری می کند.همانطور که از اسم این قلم مو ها پیداست از آن برای استفاده در رنگ کردن زمینه استفاده می شود.این قلم مو ها نیز مناسب برای آبرنگ،اکرلیک،گواش و رنگ روغن نیز می باشند.این قلم مو های زمینه شامل ۵ سایز نیز می باشند که متناسب با نوع کار می توا ن از سایز مورد نیاز استفاده کرد.به عنوان مثال در نقاشی های با رنگ روغن روی بوم های بزرگ برای رنگ گردن زمینه وصرف جویی در وقت نیز از بزرگ ترین شماره این قلم مو(سایز ۶) نیز می توان استفاده کرد.

قلم مو زمینه مو نرم پارس آرتیست کد 2010 سایز 4

102,000 تومان

این قلم مو ها از موی مصنوعی نرم و یک دسته چوبی کوتاه نیز ساخته شده است که دسته ی چوبی آن از عرق کردن دست ها نیز جلوگیری می کند.در محل اتصال مو به دسته از یک چسب بسیار قوی استفاده شده که از ریزش موی قلم مو نیز جلوگیری می کند.همانطور که از اسم این قلم مو ها پیداست از آن برای استفاده در رنگ کردن زمینه استفاده می شود.این قلم مو ها نیز مناسب برای آبرنگ،اکرلیک،گواش و رنگ روغن نیز می باشند.این قلم مو های زمینه شامل ۵ سایز نیز می باشند که متناسب با نوع کار می توا ن از سایز مورد نیاز استفاده کرد.به عنوان مثال در نقاشی های با رنگ روغن روی بوم های بزرگ برای رنگ گردن زمینه وصرف جویی در وقت نیز از بزرگ ترین شماره این قلم مو(سایز ۶) نیز می توان استفاده کرد.

قلم مو زمینه مو نرم پارس آرتیست کد 2010 سایز 2

74,500 تومان

این قلم مو ها از موی مصنوعی نرم و یک دسته چوبی کوتاه نیز ساخته شده است که دسته ی چوبی آن از عرق کردن دست ها نیز جلوگیری می کند.در محل اتصال مو به دسته از یک چسب بسیار قوی استفاده شده که از ریزش موی قلم مو نیز جلوگیری می کند.همانطور که از اسم این قلم مو ها پیداست از آن برای استفاده در رنگ کردن زمینه استفاده می شود.این قلم مو ها نیز مناسب برای آبرنگ،اکرلیک،گواش و رنگ روغن نیز می باشند.این قلم مو های زمینه شامل ۵ سایز نیز می باشند که متناسب با نوع کار می توا ن از سایز مورد نیاز استفاده کرد.به عنوان مثال در نقاشی های با رنگ روغن روی بوم های بزرگ برای رنگ گردن زمینه وصرف جویی در وقت نیز از بزرگ ترین شماره این قلم مو(سایز ۶) نیز می توان استفاده کرد.

قلمو زبان گربه ای پارس آرتیست کد 3010 سایز 22

ناموجود
 • نوع قلم مو: تخت

 • قابل استفاده برای: اکریلیک و گواش، رنگ روغن

 • نوع مو: نرم

 • جنس مو: مصنوعی

 • اندازه دسته: بلند

 • جنس دسته: چوب

قلمو زبان گربه ای پارس آرتیست کد 3010 سایز 20

ناموجود
 • نوع قلم مو: تخت

 • قابل استفاده برای: اکریلیک و گواش، رنگ روغن

 • نوع مو: نرم

 • جنس مو: مصنوعی

 • اندازه دسته: بلند

 • جنس دسته: چوب

قلمو زبان گربه ای پارس آرتیست کد 3010 سایز 16

ناموجود
 • نوع قلم مو: تخت

 • قابل استفاده برای: اکریلیک و گواش، رنگ روغن

 • نوع مو: نرم

 • جنس مو: مصنوعی

 • اندازه دسته: بلند

 • جنس دسته: چوب

قلمو زبان گربه ای پارس آرتیست کد 3010 سایز 14

ناموجود
 • نوع قلم مو: تخت

 • قابل استفاده برای: اکریلیک و گواش، رنگ روغن

 • نوع مو: نرم

 • جنس مو: مصنوعی

 • اندازه دسته: بلند

 • جنس دسته: چوب

قلمو زبان گربه ای پارس آرتیست کد 3010 سایز 12

ناموجود
 • نوع قلم مو: تخت

 • قابل استفاده برای: اکریلیک و گواش، رنگ روغن

 • نوع مو: نرم

 • جنس مو: مصنوعی

 • اندازه دسته: بلند

 • جنس دسته: چوب

قلمو زبان گربه ای پارس آرتیست کد 3010 سایز 10

ناموجود
 • نوع قلم مو: تخت

 • قابل استفاده برای: اکریلیک و گواش، رنگ روغن

 • نوع مو: نرم

 • جنس مو: مصنوعی

 • اندازه دسته: بلند

 • جنس دسته: چوب

قلمو زبان گربه ای پارس آرتیست کد 3010 سایز 8

ناموجود
 • نوع قلم مو: تخت

 • قابل استفاده برای: اکریلیک و گواش، رنگ روغن

 • نوع مو: نرم

 • جنس مو: مصنوعی

 • اندازه دسته: بلند

 • جنس دسته: چوب

قلمو زبان گربه ای پارس آرتیست کد 3010 سایز 6

ناموجود
 • نوع قلم مو: تخت

 • قابل استفاده برای: اکریلیک و گواش، رنگ روغن

 • نوع مو: نرم

 • جنس مو: مصنوعی

 • اندازه دسته: بلند

 • جنس دسته: چوب

قلمو زبان گربه ای پارس آرتیست کد 3010 سایز 2

ناموجود
 • نوع قلم مو: تخت

 • قابل استفاده برای: اکریلیک و گواش، رنگ روغن

 • نوع مو: نرم

 • جنس مو: مصنوعی

 • اندازه دسته: بلند

 • جنس دسته: چوب

قلمو زبان گربه ای پارس آرتیست کد 3010 سایز 0

ناموجود
 • نوع قلم مو: تخت

 • قابل استفاده برای: اکریلیک و گواش، رنگ روغن

 • نوع مو: نرم

 • جنس مو: مصنوعی

 • اندازه دسته: بلند

 • جنس دسته: چوب

قلم مو تخت دسته بلند پارس آرتیست کد 2020 سایز 24

ناموجود
 • نوع قلم مو:تخت

 • قابل استفاده برای:اکریلیک و گواش , رنگ روغن , آبرنگ

 • نوع مو:نرم

 • جنس مو:مصنوعی

 • اندازه دسته:بلند

 • جنس دسته : چوب

 • سایر توضیحات: دسته چوبی

 • استفاده از چسب قوی در محل اتصال مو و بدنه که مانع ریزش مو میشود.

قلم مو تخت دسته بلند پارس آرتیست کد 2020 سایز 22

ناموجود
 • نوع قلم مو:تخت

 • قابل استفاده برای:اکریلیک و گواش , رنگ روغن , آبرنگ

 • نوع مو:نرم

 • جنس مو:مصنوعی

 • اندازه دسته:بلند

 • جنس دسته : چوب

 • سایر توضیحات: دسته چوبی

 • استفاده از چسب قوی در محل اتصال مو و بدنه که مانع ریزش مو میشود.

قلم مو تخت دسته بلند پارس آرتیست کد 2020 سایز 18

ناموجود
 • نوع قلم مو:تخت

 • قابل استفاده برای:اکریلیک و گواش , رنگ روغن , آبرنگ

 • نوع مو:نرم

 • جنس مو:مصنوعی

 • اندازه دسته:بلند

 • جنس دسته : چوب

 • سایر توضیحات: دسته چوبی

 • استفاده از چسب قوی در محل اتصال مو و بدنه که مانع ریزش مو میشود.

قلم مو تخت دسته بلند پارس آرتیست کد 2020 سایز 16

ناموجود
 • نوع قلم مو:تخت

 • قابل استفاده برای:اکریلیک و گواش , رنگ روغن , آبرنگ

 • نوع مو:نرم

 • جنس مو:مصنوعی

 • اندازه دسته:بلند

 • جنس دسته : چوب

 • سایر توضیحات: دسته چوبی

 • استفاده از چسب قوی در محل اتصال مو و بدنه که مانع ریزش مو میشود.

قلم مو تخت دسته بلند پارس آرتیست کد 2020 سایز 14

ناموجود
 • نوع قلم مو:تخت

 • قابل استفاده برای:اکریلیک و گواش , رنگ روغن , آبرنگ

 • نوع مو:نرم

 • جنس مو:مصنوعی

 • اندازه دسته:بلند

 • جنس دسته : چوب

 • سایر توضیحات: دسته چوبی

 • استفاده از چسب قوی در محل اتصال مو و بدنه که مانع ریزش مو میشود.

قلم مو تخت دسته بلند پارس آرتیست کد 2020 سایز 12

ناموجود
 • نوع قلم مو:تخت

 • قابل استفاده برای:اکریلیک و گواش , رنگ روغن , آبرنگ

 • نوع مو:نرم

 • جنس مو:مصنوعی

 • اندازه دسته:بلند

 • جنس دسته : چوب

 • سایر توضیحات: دسته چوبی

 • استفاده از چسب قوی در محل اتصال مو و بدنه که مانع ریزش مو میشود.

قلم مو تخت دسته بلند پارس آرتیست کد 2020 سایز 10

ناموجود
 • نوع قلم مو:تخت

 • قابل استفاده برای:اکریلیک و گواش , رنگ روغن , آبرنگ

 • نوع مو:نرم

 • جنس مو:مصنوعی

 • اندازه دسته:بلند

 • جنس دسته : چوب

 • سایر توضیحات: دسته چوبی

 • استفاده از چسب قوی در محل اتصال مو و بدنه که مانع ریزش مو میشود.