نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش همه

قلم مو شمشیری خرم شماره 1 کد 3003

ناموجود
 
 • نوع قلم مو: شمشیری

 • قابل استفاده برای: رنگ روغن

 • نوع مو: نرم

 • جنس مو: مصنوعی

 • اندازه دسته: کوتاه

 • جنس دسته: چوب

 

قلم مو شمشیری خرم شماره 3.4 کد 3003

ناموجود
 
 • نوع قلم مو: شمشیری

 • قابل استفاده برای: رنگ روغن

 • نوع مو: نرم

 • جنس مو: مصنوعی

 • اندازه دسته: کوتاه

 • جنس دسته: چوب

 

قلم مو شمشیری خرم شماره 7.8 کد 3003

ناموجود
 
 • نوع قلم مو: شمشیری

 • قابل استفاده برای: رنگ روغن

 • نوع مو: نرم

 • جنس مو: مصنوعی

 • اندازه دسته: کوتاه

 • جنس دسته: چوب

 

قلم مو شمشیری خرم شماره 1.2 کد 3003

ناموجود
 
 • نوع قلم مو: شمشیری

 • قابل استفاده برای: رنگ روغن

 • نوع مو: نرم

 • جنس مو: مصنوعی

 • اندازه دسته: کوتاه

 • جنس دسته: چوب

 

قلم مو شمشیری خرم شماره 3.8 کد 3003

ناموجود
 
 • نوع قلم مو: شمشیری

 • قابل استفاده برای: رنگ روغن

 • نوع مو: نرم

 • جنس مو: مصنوعی

 • اندازه دسته: کوتاه

 • جنس دسته: چوب

 

قلم مو شمشیری خرم شماره 1.4 کد 3003

ناموجود
 
 • نوع قلم مو: شمشیری

 • قابل استفاده برای: رنگ روغن

 • نوع مو: نرم

 • جنس مو: مصنوعی

 • اندازه دسته: کوتاه

 • جنس دسته: چوب

 

قلم مو شمشیری خرم شماره 1.8 کد 3003

ناموجود
 
 • نوع قلم مو: شمشیری

 • قابل استفاده برای: رنگ روغن

 • نوع مو: نرم

 • جنس مو: مصنوعی

 • اندازه دسته: کوتاه

 • جنس دسته: چوب