نمایش دادن همه 13 نتیجه

نمایش همه

قلم مو چتری خرم کد 888 شماره 8

32,500 تومان

ویژگی های محصول :

نوع قلم مو: بادبزنی

نوع مو: سخت

جنس مو: طبیعی

اندازه دسته: بلند

جنس دسته: پلاستیک

قابل استفاده برای: آبرنگ، اکریلیک و گواش، رنگ روغن

قلم مو چتری خرم کد 888 شماره 4

28,000 تومان

ویژگی های محصول :

نوع قلم مو: بادبزنی

نوع مو: سخت

جنس مو: طبیعی

اندازه دسته: بلند

جنس دسته: پلاستیک

قابل استفاده برای: آبرنگ، اکریلیک و گواش، رنگ روغن

قلم مو چتری مو زبر (طبیعی) پارس آرتیست کد 3020 سایز 10

ناموجود

 • نوع قلم مو:بادبزنی

 • قابل استفاده برای:رنگ روغن

 • نوع مو:سخت

 • جنس مو:طبیعی

 • اندازه دسته:بلند

 • جنس دسته: چوب

قلم مو چتری مو زبر (طبیعی) پارس آرتیست کد 3020 سایز 8

ناموجود

 • نوع قلم مو:بادبزنی

 • قابل استفاده برای:رنگ روغن

 • نوع مو:سخت

 • جنس مو:طبیعی

 • اندازه دسته:بلند

 • جنس دسته: چوب

قلم مو چتری مو زبر (طبیعی) پارس آرتیست کد 3020 سایز 6

ناموجود

 • نوع قلم مو:بادبزنی

 • قابل استفاده برای:رنگ روغن

 • نوع مو:سخت

 • جنس مو:طبیعی

 • اندازه دسته:بلند

 • جنس دسته: چوب

قلم مو چتری مو زبر (طبیعی) پارس آرتیست کد 3020 سایز 4

ناموجود

 • نوع قلم مو:بادبزنی

 • قابل استفاده برای:رنگ روغن

 • نوع مو:سخت

 • جنس مو:طبیعی

 • اندازه دسته:بلند

 • جنس دسته: چوب

قلم مو چتری مو زبر (طبیعی) پارس آرتیست کد 3020 سایز 2

ناموجود

 • نوع قلم مو:بادبزنی

 • قابل استفاده برای:رنگ روغن

 • نوع مو:سخت

 • جنس مو:طبیعی

 • اندازه دسته:بلند

 • جنس دسته: چوب

قلم مو چتری خرم کد 888 شماره 14

39,500 تومان

ویژگی های محصول :

نوع قلم مو: بادبزنی

نوع مو: سخت

جنس مو: طبیعی

اندازه دسته: بلند

جنس دسته: پلاستیک

قابل استفاده برای: آبرنگ، اکریلیک و گواش، رنگ روغن

قلم مو چتری خرم کد 888 شماره 12

38,000 تومان

ویژگی های محصول :

نوع قلم مو: بادبزنی

نوع مو: سخت

جنس مو: طبیعی

اندازه دسته: بلند

جنس دسته: پلاستیک

قابل استفاده برای: آبرنگ، اکریلیک و گواش، رنگ روغن

قلم مو چتری خرم کد 888 شماره 10

36,500 تومان

ویژگی های محصول :

نوع قلم مو: بادبزنی

نوع مو: سخت

جنس مو: طبیعی

اندازه دسته: بلند

جنس دسته: پلاستیک

قابل استفاده برای: آبرنگ، اکریلیک و گواش، رنگ روغن

قلم مو چتری خرم کد 888 شماره 6

30,000 تومان

ویژگی های محصول :

نوع قلم مو: بادبزنی

نوع مو: سخت

جنس مو: طبیعی

اندازه دسته: بلند

جنس دسته: پلاستیک

قابل استفاده برای: آبرنگ، اکریلیک و گواش، رنگ روغن

قلم مو چتری خرم کد 888 شماره 2

26,000 تومان

ویژگی های محصول :

نوع قلم مو: بادبزنی

نوع مو: سخت

جنس مو: طبیعی

اندازه دسته: بلند

جنس دسته: پلاستیک

قابل استفاده برای: آبرنگ، اکریلیک و گواش، رنگ روغن

قلم مو چتری خرم کد 888 شماره 0

22,500 تومان

ویژگی های محصول :

نوع قلم مو: بادبزنی

نوع مو: سخت

جنس مو: طبیعی

اندازه دسته: بلند

جنس دسته: پلاستیک

قابل استفاده برای: آبرنگ، اکریلیک و گواش، رنگ روغن